ALMANAH 2009 (nr. 53)
 Nr 53
FRÂNTURI DIN ISTORIA BISERICII DIN SECOLUL AL XX-LEA
O relatare a exterminării sistematice a populaţiilor creştine
de către musulmani şi a vinovăţiei anumitor mari puteri;
Adevărata istorie a arderii din temelii a oraşului Smirna
 
 
DOCUMENTE ALE BISERICII
Ucazul nr. 362
Hotărârile Înalt Prea Sfinţitului Patriarh [Tihon], ale Sfântului Sinod şi ale Consiliului Ecleziastic Superior al Bisericii Ortodoxe Ruse din 7/20 noiembrie 1920
 
 
EPISTOLELE MITROPOLITULUI FILARET AL BISERICII ORTODOXE RUSE DIN DIASPORA
 
1965
 
1969
- cu privire la participarea acestuia la Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor şi ,,doxologia ecumenistă”
 
1969
- despre cea de-a IV-a Adunare Generală a Consiliului Mondial al Bisericilor de la Uppsala, Suedia (4-20 iulie 1968)
 
1971
- o continuare a primei epistole, despre pericolul participării la mişcarea ecumenistă
 
1975
- despre ,,Mărturisirea de la Thyateira, sau Credinţa şi rugăciunea creştinilor ortodocşi”, de Î.P.S. Athenagoras Kokkinakis, Arhiepiscop de Thyateira şi Marea Britanie, publicată cu binecuvântarea şi aprobarea Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului, Editura Credinţa, 1975
 
 
REZOLUŢII ALE UNIUNII EUROPENE
I. Pericolele ridicate de creaţionism în educaţie
 
II. Homofobia în Europa
 
 
26 martie 2007, Geneva
(Extrase din Principiile Yogyakarta)
 
(Extrase din rezoluţie)