Ortodoxia şi ecumenismulEditura AMD - Ortodoxia si ecumenismul

Editura noastră a retipărit ,,Ortodoxia şi ecumenismul – de ce un creştin ortodox nu poate fi ecumenist”, lucrarea capitală a părinţilor bulgari de stil vechi, arhimandriţii Serafim Alexiev († 1993) şi Serghie Jazadjiev († 2008). Aceasta este ediţia a doua în limba română, adăugită şi revizuită de editura noastră, şi apărută cu binecuvântarea Î.P.S. Vlasie, arhiepiscop şi mitropolit al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România.

- 472 pagini, preţ 12 lei

 

Din Ierihon către Sion. Trecerea de la pământ la CerEditura AMD - Din Ierihon catre Sion

Prin milostivirea lui Dumnezeu, tipografia noastră a dus la bun sfârşit un proiect important: tipărirea necenzurată a scrierilor Sfântului Ioan Iacob Românul (1913-1960). Această nouă ediţie în limba română are la bază cele două ediţii deja existente ale cărţii sale, ,,Din Ierihon către Sion” - ediţia Jerusalem, 1999 şi cea a Editurii Gordian din Timişoara, 1997 -, la care s-au adăugat câteva note inedite din ediţia franceză, tipărită de Mânăstirea Lavardac, în 1999.

Cartea cuprinde învăţături exprimate prin poezii foarte umilicioase şi proză plină de lumină cu conţinut dogmatic şi moral, scrise de Sfântul Ioan Iacob Hozevitul. Ea este ilustrată cu o seamă de imagini din locurile unde a trăit sfântul.

- 736 pagini, preţ 20 lei

 

Adevărul despre minunile din Ţara SfântăEditura AMD - Adevarul despre minunile din TS

Broşura s-a născut din dorinţa fierbinte a unor credincioşi de a cunoaşte mai multe amănunte despre minunile ce se petrec an de an pe meleagurile unde a călcat Mântuitorul în timpul vieţii Sale pământeşti: venirea Sfintei Lumini la mormântul Domnului în Sâmbăta Mare, întoarcerea apelor Iordanului în ajunul Bobotezei şi venirea norului de lumină pe Muntele Taborului de praznicul Schimbării la Faţă a Domnului, la datele la care aceste sărbători au loc potrivit calendarului iulian.

Strădaniile noastre de a le aduce înaintea cititorilor s-au transformat într-o adevărată aventură de descoperire a unor lucruri prea puţin cunoscute, prea puţin răspândite, adeseori ascunse sub mii de măşti şi văluri din varii motive. Ele ne-au purtat într-un pelerinaj în timp şi spaţiu la Ierusalim în Biserica Învierii Domnului, construirea şi prigoanele prin care au trecut acest lăcaş, mormântul Domnului şi biserica ce stă mărturie a evenimentelor mântuirii; ne-au dus cu inima şi cugetul la râul Iordanului, locul Botezului Domnului, către care pelerinii îşi îndreaptă paşii dintotdeauna; şi ne-au călăuzit paşii spre Muntele Taborului, locul Schimbării la Faţă a Mântuitorului, şi furtunile istoriei care s-au abătut asupra sa.

Cărticica strânge ca într-un buchet aceste minuni şi mărturii istorice despre ele, ca şi alte minuni legate de calendarul Bisericii, spre folosul duhovnicesc şi întărirea credincioşilor.

- 128 pagini, 5 lei

 

Istoricul Mânăstirii SlătioaraEditura AMD - M Slatioara

Editura ,,Schimbarea la Faţă” a Mitropoliei Slătioara a publicat recent Istoricul Mânăstirii Slătioara, lucrarea văzând lumina tiparului la tipografia mânăstirii noastre.

Cartea cuprinde 5 părţi. Partea I este dedicată schimbării calendarului, conţinând noţiuni fundamentale cu privire la rolul calendarului în viaţa liturgică şi o scurtă istorie a reformelor calendaristice din anii 1582 şi 1923. Partea a II-a conţine istoricul propriu-zis al Mânăstirii Slătioara, de la întemeierea ei până în prezent, cu bogate mărturii din istoria zbuciumată a Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România.

Partea a III-a cuprinde minuni ale Sfântului Ierarh Glicherie Mărturisitorul, ale cărui sfinte moaşte se găsesc în biserica mitropolitană. Partea a IV-a prezintă ecleziologia şi mărturisirea de credinţă a Bisericii noastre, iar partea a V-a este un album foto cu imagini de arhivă şi recente.

Istoricul Mânăstirii Slătioara, realizat în condiţii grafice deosebite, reprezintă o lucrare-document extrem de importantă şi necesară, care-şi găseşte locul printre paginile de istorie bisericească contemporană.

- 240 pagini, 10 lei

 

Istoricul Mânăstirii Brădiţel NeamţEditura AMD - M Braditel

După 10 ani de când a văzut pentru prima oară lumina tiparului, Istoricul Mânăstirii Brădiţel Neamţ a fost retipărit într-o ediţie revizuită. Bogat ilustrată, cartea are 3 părţi: o primă parte care cuprinde informaţii despre schimbarea calendarului, mişcarea de rezistenţă a creştinilor şi istoricul mânăstirii; o a doua parte prezintă chipuri monahale de ieri şi de azi ale câtorva din conducătorii mânăstirii; a treia parte conţine un album foto.

Istoricul depăşeşte hotarele unui simplu ghid prin paginile istoriei şi viaţa monahală din Brădiţel Neamţ, oferind o imagine de ansamblu profundă asupra acestui sfânt lăcaş care s-a constituit ca o vatră a credinţei ortodoxe strămoşeşti.

- 160 pagini, preţ 10 lei

- pentru comandă, contactaţi Mânăstirea Brădiţel

Editura AMD - M Dobru

 

Mânăstirea Dobru

Mânăstirea Dobru este o scurtă monografie a mânăstirii cu acelaşi nume, situată în judeţul Neamţ, la 14 km de Târgu-Neamţ, sub poalele Muntelui Hălăuca. Broşura cuprinde o pagină de istorie a Bisericii noastre, pecetluită de jertfa celor care au întemeiat acest lăcaş de cult.

- 48 pagini, preţ 10 lei

- pentru comandă, contactaţi Mânăstirea Dobru

 

Viaţa, minunile şi învăţăturile Sfântului Ierarh Serafim SobolevEditura AMD - Sf Ierarh Serafim Sobolev. Viata, minunile si invataturile

Sfântul Ierarh Serafim Sobolev (1881-1950) este ierarhul rus care a condus comunitatea ortodoxă rusă din Bulgaria între anii 1921-1950, căreia i s-au alăturat o mulţime de bulgari, dornici de a duce o viaţă duhovnicească. Prima parte, Cuvinte şi povestiri despre viaţa Arhiepiscopului Serafim Sobolev, schiţează o imagine asupra problemelor cu care se confrunta ortodoxia bulgară în prima jumătate a secolului al XX-lea şi încercările acestui ierarh rus de a reintroduce unele rânduieli de bază ale vieţii creştineşti. Partea a doua cuprinde Învăţături despre harul Sfântului Duh în lucrările Arhiepiscopului Serafim. Partea a treia, Învăţăturile Arhiepiscopului Serafim, ilustrează opiniile ierarhului rus cu privire la mişcarea ecumenistă, reforma calendarului etc. Partea a patra este o culegere a minunilor săvârşite de sfânt după adormirea sa, iar ultima parte, a cincea, conţine documentele oficiale ale proslăvirii sale de către Biserica pământească.

- 192 pagini, preţ 10 lei

 

Sfântul Ierarh Serafim Sobolev. PrediciEditura AMD - Sf Ierarh Serafim Sobolev. Predici

Lucrarea cuprinde o serie de predici ţinute de Sfântul Serafim Sobolev în perioada 1945-1949. Predicile tratează subiecte ale vieţii duhovniceşti precum: trebuinţa postului şi a înfrânării, dobândirea celui mai înalt dar al Sfântului Duh: dragostea desăvârşită şi blândeţea, lupta cu patimile, schimbarea oamenilor prin puterea harului Sfântului Duh, iertarea sinceră şi nejudecarea aproapelui, atitudinea îngăduitoare faţă de neajunsurile aproapelui etc.

- 208 pagini, preţ 10 lei