Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/r32901bitd/public_html/catacombeleortodoxiei.ro/templates/catacombe/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/r32901bitd/public_html/catacombeleortodoxiei.ro/templates/catacombe/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/r32901bitd/public_html/catacombeleortodoxiei.ro/templates/catacombe/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/r32901bitd/public_html/catacombeleortodoxiei.ro/templates/catacombe/html/modules.php on line 36
Despre site
 
Bine aţi venit pe acest site, unde puteţi găsi revista Catacombele Ortodoxiei a Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, tipărită de Mânăstirea Adormirea Maicii Domnului din Bucureşti cu binecuvântarea P.S. Flavian Ilfoveanul.
 
Primul număr al revistei a apărut în aprilie 1999. Ea s-a născut, în principal, din dorinţa de a vorbi credincioşilor români despre ecumenism şi roadele apostaziei de la Ortodoxie, tratând, de asemenea, subiecte de actualitate precum clonarea, eutanasia, renaşterea păgânismului în societatea contemporană etc.
 

 

--------------------

 

Teme principale in site
 

Chestiunea calendarului

Teme - Chestiunea calendarului

 

Eutanasie. Donare de organe

Stiri 78 2

 

Creştinism şi islamism

Cugetari 71 2

 

Homosexualitatea în lume

Dogma 45-1

 

--------------------


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home2/r32901bitd/public_html/catacombeleortodoxiei.ro/templates/catacombe/functions.php on line 194

ORTODOXIA ŞI ECUMENISMUL*

De ce un creştin ortodox nu poate fi ecumenist

de arhimandriţii Serafim Alexiev şi Serghie Jazadjiev

 

Ediţia I, publicată acum fără nici o schimbare

 

O paralelă concisă între varianta originală şi cea pirat a cărţii ,,Ortodoxia şi ecumenismul”, scrisă de arhimandriţii Serafim Alexiev (†1993) şi Serghie Jazadjiev († 2008), aparţinând Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi a Bulgariei
 
Serafim Alexiev (1912-1993)
- Adevăr şi minciună despre viaţa de după moarte -Ortodoxia si ecumenismul
 
Serghie Jazadjiev (1924-2008)
 
 
* * *
 
 
PARTEA I
Ecumenismul şi aparenţa lui ‘creştină’
 
Adevărul este universal, în vreme ce erezia nu poate şi nu trebuie să fie universală
A) Biserica Ortodoxă este deţinătoarea adevărului
B) Ecumenismul se îngrijeşte de o ‘Biserică’ neadevărată
 
Ecumenismul este o erezie împotriva dogmei despre Biserica – Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească
A) Simbolul credinţei. Teoria „ramificaţiilor”. Pluralismul
B) Biserica este unică. Principiul anglican al atotcuprinderii
C) Biserica este Sfântă
D) Biserica este Sobornicească
E) Biserica este Apostolică
F) Biserica este infailibilă
 
Ecumenismul contravine practicii dogmatice şi canonice a vechii Biserici şi apropie Ortodoxia de erezii
 
Ecumenismul nu recunoaşte zidul despărţitor cu care Biserica Ortodoxă s-a îngrădit de comunităţile eretice
 
Ecumenismul contestă canoanele apostolice 10 şi 45 îndreptate împotriva comuniunii în rugăciune cu ereticii
 
Ecumenismul inventează concepte noi şi le revocă pe cele vechi pentru a atenua divergenţele dintre Ortodoxie şi confesiunile heterodoxe
 
Ecumenismul foloseşte metodele ereticilor şi nu caută unitatea adevăratei credinţe întemeiată de Hristos
A) Ecumenismul fragmentează în mod eretic textele din Cuvântul lui Dumnezeu
B) Ecumenismul nu caută unitate în dreapta credinţă în Hristos
 
Ecumenismul pregăteşte Ortodoxia pentru abateri dogmatice în scopul unităţii ecumenice
A) Planurile ecumenice ale unificării
B) Situaţia lamentabilă a ecumeniştilor ‘ortodocşi’ în C.E.B.
C) Primele abateri de la dogme
D) Staţi, şi ţineţi predaniile care v-aţi învăţat (II Tesaloniceni 2, 15)
E) Sfântul Vichentie de Lerini – luptător pentru statornicia credinţei
F) Sfinţii Părinţi împotriva diminuării rolului Ortodoxiei
 
Argumentele în favoarea unirii în ecumenism sunt extrem de nesatisfăcătoare
A) Primul temei
B) Al doilea temei
 
C.E.B. propune (şi impune) recunoaşterea reciprocă a Tainelor (B.E.M.)
A) Taina Botezului
B) Taina Pocăinţei
C) Taina Euharistiei
D) Taina Preoţiei (slujirea)
 
Ecumenismul nu admite misionarismul ortodox în mijlocul heterodocşilor; el confirmă comunităţile protestante în calitate de ‘Biserici’; începe a-şi impune voinţa şi în Biserica Ortodoxă, contaminând-o de spiritul principial străin al laicizării
A) Participarea Bisericii Ortodoxe în C.E.B. este complet nejustificată
B) Misionarismul ortodox este interzis
C) Autoafirmarea comunităţilor protestante în calitate de ‘Biserici’
D) Geneva începe a dicta condiţii Bisericii Ortodoxe
E) Spiritul laic al mişcării ecumenice
 
Ecumenismul poartă un evident caracter de apostazie. Aşa-zisele mici abateri de la adevăr duc la abateri mult mai straşnice. Impunând Bisericii Ortodoxe să se pocăiască, împreună cu comunităţile heterodoxe, pentru păcatul „schismei Bisericilor”, C.E.B. o acuză de păcatul rătăcirii pe care ea nu-l are, negând astfel calitatea ei de stâlp şi întărire a adevărului.
A) Dovezi de apostazie a C.E.B. după revista Risk
B) Abaterile mici de la adevăr duc la altele mai mari
C) Ecumeniştii cer Bisericii Ortodoxe să se pocăiască deopotrivă cu heterodocşii pentru schisma creştinilor
 
Despre influenţa păgubitoare a ecumenismului asupra Ortodoxiei
A) Obiecţii ortodoxe împotriva ecumenismului
B) Lepădarea de Sfânta Ortodoxie a unor ierarhi de frunte ai Bisericii
 
 
PARTEA A II-A
Esenţa anticreştină a ecumenismului
 
Ecumenismul este inspirat de către francmasoneria anticreştină şi pregăteşte calea lui antihrist
A) Francmasoneria, protestantismul şi catolicismul
B) Francmasoneria şi ecumenismul
C) Francmasoneria. Sionismul. Antihristul
D) Aşteptarea unei noi ere „mesianice”
 
Scopul ecumenismului este acela de a uni toate religiile întro singură religie antihristică. Propovăduind chipurile ‘dragostea’, el greşeşte şi împotriva adevărului, şi împotriva dragostei, iar prin traducerile ecumenice ale Bibliei distruge credinţa în Hristos
A) Unirea tuturor religiilor
B) Contribuţia ‘ortodoxă’ la nivelarea religiilor
C) ‘Dragostea’ ecumenică şi ‘îngăduinţa’ faţă de adevărul şi dragostea lui Hristos
D) Traducerile ecumenice ale Bibliei
 
A) Stilul liturgic al Bisericii Ortodoxe
B) Noile stiluri „liturgice” în Occident
 
 
Încheiere
 
 

* Această carte a fost tipărită în 2 ediţii (1997 şi 2008) cu binecuvântarea Î.P.S. Vlasie, Arhiepiscop şi Mitropolit al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România. Toate drepturile asupra acestei cărţi aparţin Editurii Adormirea Maicii Domnului. Nici o parte din acest volum nu poate fi publicată fără permisiunea scrisă a editurii.

Notele care sunt notate N.r. aparţin Catacombele Ortodoxiei. Înclinările sau sublinierile din text aparţin textului original. Citatele din Sfânta Scriptură sunt din ediţia sinodală din 1914.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/r32901bitd/public_html/catacombeleortodoxiei.ro/templates/catacombe/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/r32901bitd/public_html/catacombeleortodoxiei.ro/templates/catacombe/html/modules.php on line 36