----------------

 

Carti in site

 

--------------------

ANUNŢ
 
Site-ul nostru intră într-o mică vacanţă de 2 săptămâni, pe perioada Săptămânii Patimilor şi a Săptămânii Luminate.
Vom reveni luni 27 aprilie/10 mai cu noutăţi.
 
* * *
 
Arătate celui dintre sfinţi părintelui nostru Dimitrie, mitropolitul Rostovului
 
de Nicolae Cabasila
 
- 1956 -
 
Evanghelia biruinţei asupra morţii
de episcop Nicolae Velimirovici
 
a arhimandritului Galaction Cordun (1922),
primul Mitropolit al Bisericii Ortodoxe Române de Răsărit (1955-1959)
 
Lumea 65 2
 
* * *
 
Despre Sfânta Lumină de la Mormântul Domnului şi alte minuni de Sfintele Paşti
» I. Biserica Învierii Domnului din Ierusalim, locul unde are loc minunea Sfintei Lumini
» II. Istoricul Bisericii Învierii Domnului
» III. Minunea care are loc an de an la Sfântul Mormânt al Domnului
 
Mărturii despre Sfânta Lumină, care se pogoară la Sfântul Mormânt de Învierea Domnului
 
O cronică din secolul al XIX-lea
 
Învierea şi minunile pe care le-a făcut Domnul nostru Iisus Hristos în iad
 
PC. Pagini duhovnicesti 07-17
 
 
 

POSTUL MARE 2021

A Doua Venire a lui Hristos

 

Luând cunoştinţă cu ce preţ nemărginit a fost răscumpărată mântuirea noastră, care va fi atunci pedeapsa celor care mărturisesc a fi urmaşii lui Iisus Hristos, dar care nu se supun cu umilinţă la ascultarea de cerinţele Răscumpărătorului lor, şi care nu-şi iau crucea, ca nişte ucenici ai lui Hristos, să-L urmeze de la iesle până la cruce ?

Citește mai departe...

Alfabetul duhovnicesc (XII)
 
alcătuit de
Sfântul Dimitrie al Rostovului
din învăţături şi rugăciuni temeluitoare de suflet

 

Episodul anterior

Capitolul 12

Despre aceea că nu se cuvine să ne alipim inima noastră de lucrurile de acum şi să nu căutăm pace şi mângâiere întru desfătările pământeşti, ci să le căutăm pe acestea întru Unul Dumnezeu

  1. Omule ! Slobozeşte-te de împătimirea pământească, pentru ca nu cumva, robindu-te desfătărilor fără de rost, să te legi cu laţurile tânguirii veşnice. Nu-ţi alipi sufletul de lucrurile ce-ţi stau înainte, ca să nu te înşeli cu ele, ca în dorinţele din vis. Nu căuta liniştea în desfătările pământeşti şi mângâierea în patimile trupeşti, ci caută acestea întru Domnul, care toate le-a făcut. Având cele pământeşti, fii ca şi cum nu le-ai avea; primind – ca şi cum nu ai primi; mâncând – ca şi cum nu ai mânca; bând – ca şi cum nu ai bea; fii slobod de toate cele pământeşti, ca să te poţi alipi cu toată inima ta de Unul Dumnezeu. Toate cele pământeşti există pentru puţină vreme, însă harul Domnului este veşnic. Desfătarea pământească nu îţi dă linişte, iar patima trupească nu aduce mângâiere statornică sufletului, ci pricinuieşte tulburare necontenită şi nemulţumire neîncetată. Chiar dacă ai trăi şi mii de mii de ani în desfătări trupeşti, niciodată nu vei afla întru acestea pace şi linişte.

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ
şi
STATISTICA BISERICEASCĂ
 
de
Eusebiu Popovici
Profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi
 
Capitolul II
Protestantismul de la 1517-1789
 
A. Reformaţia lui Luther sau luteranismul. Începutul şi răspândirea reformaţiei în Germania
2. Sistemul lui Luther
 
§. 169. Cum s-a înfiinţat protestantismul sau reformaţia
A. Reformaţia lui Luther sau luteranismul. Începutul şi răspândirea reformaţiei în Germania
3. Succesul lui Luther în Germania

Lumea credea acum că Luther este mort; însă câteva manifeste caustice, ce publică el, o convinse că n-a murit. Nu mult a stat el şi personal în azilul său involuntar. Mai întâi imprudenţa amicilor şi partizanilor săi l-a readus în vălmăşala luptei. La Wittenberg, amicul său Carlstadt (Andrei Bodenstein) a fost păşit în fruntea unui partid, care voi a aplica în mod extrem ideile lui şi iată cum: împăratul avea războaie departe de Germania; deci în acel timp fiecare principe putea face ce voia; cum principele Saxoniei era favorabil ideilor lui Luther, în Saxonia nu era teamă de edictul din Vorms. Aderenţii lui Luther deci începură la Wittenberg a arunca din biserică icoane, orgi etc şi a reforma cu forţa cultul şi pietatea.

Citește mai departe...

SFINTII DIN CATACOMBELE RUSIEI (VII)

Mitropolitul Iosif al Petrogradului († 1938) şi începutul Bisericii din Catacombe

de profesor I.M. Andreev

 

Episoadele anterioare

 
Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă;
temeţi-vă mai curând de acela care poate şi sufletul şi trupul
să le piardă în gheena
(Matei 10, 28)
 

Mitropolitul Iosif însuşi a fost foarte curând arestat şi trimis în exil în Asia Centrală. Chiar în exil şi în închisoare, autorităţile persecutau religia şi interziceau slujbele religioase, şi astfel pe tot pământul rus, acest unic lagăr de concentrare vast, în perioada de după 1927, ,,iosifiţii” au fost transformaţi într-o Biserică din catacombe. Toată măsura faptelor eroice şi suferinţelor acestei Biserici se va vădi doar în Ziua Domnului. Dar chiar înainte de acea vreme dorită cu înflăcărare, este cu putinţă a întrezări câteva fragmente mici din istoria ei. Următoarea relatare la prima mână a fost scrisă de către Natalia V. Urusova, care a reuşit să fugă din Uniunea Sovietică în timpul celui de-al doilea război mondial şi a murit în 1968 în New York.

Citește mai departe...

POSTUL MARE 2021

Revizuirea procesului lui Iisus Hristos

 

Un lucru minunat s-a petrecut în zilele noastre, s-a revizuit procesul lui Iisus Hristos şi se găseşte că Acesta a fost nevinovat, iar strămoşii vinovaţi de crima uciderii Fiului lui Dumnezeu. Bineînţeles că nici justiţia romană nu are mai puţin vină.

Spre o mai bună edificare, redăm în cele ce urmează un scurt raport despre revizuirea procesului de judecare a lui Iisus:

Citește mai departe...

Ambasador la Constantinopol (II)

– Martor ocular al genocidului armenilor –

 

Episodul anterior

 

Turcul se întoarce la tipicul lui ancestral [continuare]

Acum, în vremuri recente, a început să-şi facă loc în conştiinţa turcilor mai inteligenţi, mai progresişti, şi acea dezvoltare a istoriei moderne care părea cel mai greu de înţeles pentru turcul tradiţional. Au apărut lideri care vorbeau, chiar dacă destul de timid la început, despre noţiuni ca ,,libertate”, ,,sistem constituţional”, ,,auto-guvernare” şi pentru care Declaraţia de Independenţă conţinea anumite adevăruri aplicabile, în principiu, şi sub islamism. Asemenea spirite vizionare au început să viseze la răsturnarea sultanului autocrat şi la înlocuirea domniei lui atotputernice cu un sistem parlamentar. Despre felul cum s-a ridicat şi a eşuat mişcarea Junilor Turci, sub conducerea unor lideri precum Talaat, Enver, Gemal şi acoliţii lor, membri ai Comitetului ,,Uniune şi Progres”, am mai vorbit. Ceea ce vreau să subliniez aici este faptul că această mişcare presupunea iniţial o schimbare radicală a mentalităţii turceşti, mai ales în privinţa tratamentului aplicat populaţiilor supuse.

Citește mai departe...

ECUMENISMUL – CALEA CĂTRE PIERZARE (XXIII)

de Ludmilla Perepiolkina

 

Episodul anterior

 

24. ACORDUL DE LA BALAMAND. O ,,ÎNRUDIRE” DUBIOASĂ[1]

 
,,Latinii nu sunt doar schismatici, ei sunt şi eretici.
Prin urmare, noi pur şi simplu nu ne putem uni cu ei”
Sfântul Marcu al Efesului[2]

,,Este o turmă mică care nu are nici o oaie neagră” – spune un proverb. Într-o ,,familie” ecumenistă, toate sunt oi negre cu pecetea lui Iuda Iscarioteanul pe ele[3]. Ce se poate spune despre arhiepiscopul australian Stelian (din Patriarhia Constantinopolului), care huleşte pe Sfântul Duh în predica sa susţinând că ,,Biserica individuală şi chiar întreaga Biserică nu a primit niciodată îndeajuns darurile Duhului” şi că ,,tocmai de aceea binecunoscutele însuşiri ale Bisericii, ca fiind ’una, sfântă, sobornicească şi apostolească’, rămân până în ziua Parusiei atât daruri, cât şi postulate totodată” ?![4]

Citește mai departe...

Despre îndeplinirea unui plan monstruos: unirea lui Hristos cu Veliar (II)

de arhiepiscop Ilarion Troiţki

 

Episodul anterior

 

Dragul meu prieten,

Nu vedem noi ceva cât se poate de asemănător cu propriii ochi ? Evenimentele care au loc înaintea ochilor noştri nu ne aduc în minte fără să vrem contemplarea duhovnicească a Proorocului Noului Testament ? Compară cuvintele de mai sus din Cartea Apocalipsei cu faptele şi acţiunile membrilor Bisericii Vii şi renovaţioniştilor ! Nu sunt ele aplicabile lor, aproape în cel mai mic detaliu ?!

Citește mai departe...

POSTUL MARE 2021

Câteva documente despre ultimele evenimente din viaţa Mântuitorului (V)

Povestea giulgiului

 

Pânza de in pe care Iosif din Arimateea a cumpărat-o acum 2.000 ani, ca să servească drept giulgiu de moarte Mântuitorului nostru, există şi astăzi !

Aproape 1.000 ani nu a fost ştiută de nimeni. De la anul 1.000 s-a ştiut că există şi unde se păstrează. De câţiva ani însă s-au aflat mai multe, că pe giulgiul sfânt a rămas întipărită întreaga Figură a lui Iisus, aşa cum a fost în ultima Lui zi de viaţă: plin de răni, plin de sânge, lovit de bici, batjocorit, cu cunună de spini pe cap, pălmuit, scuipat, cu mâinile şi picioarele găurite de piroane, cu coasta străpunsă de suliţă, cu osul nasului rupt de pumnalul ce i l-a dat peste faţă soldatul lui Caiafa, cu părul încâlcit de cheaguri de sânge.

Citește mai departe...

Din scrierile mitropolitului Galaction Cordun

Curentele dizolvante sociale şi religioase

din timpul de faţă şi combaterea lor (II)

 
Bucureşti
1925

 

Partea I

Afară de curentele sociale, periculoase, care subminează statul, s-au manifestat la noi şi curente religioase, care tind la desfiinţarea Bisericii. Cel mai aprig şi mai puternic dintre toate, în momentul de faţă, este curentul adventist, care atrage masele lipsite de educaţie religioasă. Curentul adventist nu s-a născut pe pământul românesc, ci s-a importat ca şi cel comunist şi socialist. Nu-i ceva nou, ci datează mai demult. S-a ivit în America, în prima jumătate a veacului al XIX-lea. Reprezentantul lui cel mai însemnat a fost William Muler, care a prezis sfârşitul lumii în două rânduri. Deşi prezicerea sa nu s-a îndeplinit, totuşi, a reuşit să-şi facă destui adepţi în America. De acolo s-a răspândit în Europa prin marinari. William Muler a fost ajutat în răspândirea ideilor sale de către tânăra Elena Harmon, care pretindea că această doctrină n-ar fi decât fructul unei viziuni.

Citește mai departe...

SECULARIZAREA AVERILOR BISERICII 

Un nou document

privitor la reformele bisericeşti ale lui Alexandru Ioan Cuza

Biserica Ortodoxă Română, februarie 1925

 

Am arătat şi altă dată, prin diferite articole şi broşuri, că încă nu avem o istorie civilă şi bisericească definitivă, fiindcă nu s-au adunat încă toate actele, documentele şi cărţile, care s-au scris cu privire la viaţa noastră istorică. Este drept că s-au cules şi tipărit multe documente din arhivele apusului, pe când ale răsăritului, cu care noi am trăit într-o fatală legătură, au rămas necunoscute. Niciodată oficialitatea, pentru motive binecuvântate numai dintr-un singur punct de vedere, nu a trimis studenţi români ca să studieze limba, istoria şi să culeagă toată bogăţia de documente, care vorbesc despre viaţa noastră în trecut. Şi rău a făcut. Consecinţele le tragem acum. Noi suntem datori, ca cu toată ocupaţia străină de pregătirea noastră, să adunăm cu asiduitate tot ceea ce vom afla prin tipăriturile, actele şi însemnările privitoare la trecutul nostru.

Citește mai departe...

CE SE ÎNTÂMPLA ÎN BISERICĂ ÎN URMĂ CU UN VEAC

Cum s-a ajuns la prăpădul roşu în Rusia pravoslavnică ?

 

Episoadele anterioare

 

Un articol apărut în Cultura Creştină, revistă greco-catolică, tipărită la Blaj, şi scris de un preot călugăr iezuit, Felix Wiercinski (1858-1940), de neam polonez, care a zăbovit pe plaiurile noastre, cu întreruperi, 23 ani. S-a şi stins din viaţă pe pământ românesc, la Institutul Recunoştinţei din Blaj. Cu o activitate misionară bogată în Moldova, fiind pe rând prefect la seminarul eparhial din Iaşi şi catehet la şcoala primară catolică de aici, predicator în limba română la catedrala PS Iosif Camilii, rector al aceluiaşi seminar şi profesor de teologie şi misionar în Moldova latină, duhovnic seminarial şi profesor de filozofie la Bucureşti.

Citește mai departe...

POSTUL MARE 2021

Câteva documente despre ultimele evenimente din viaţa Mântuitorului (IV)

Epistola femeii lui Pilat, Claudia Procula,

adresată prietenei sale, Pulvia Romelia

 

Originalul acestei scrisori se găseşte în imensele biblioteci ale Vaticanului, de unde a fost copiată şi trimisă Episcopului Dionisie din Constantinopol cam pe la anul 1643, fiind apoi republicată în anul 1875.

Citește mai departe...

Meşteşugul rugăciunii (XV)

de arhimandrit Serafim Alexiev

 

Episodul anterior

 

XIII. Roadele adevăratei rugăciuni [continuare]

4. Cea de-a patra roadă a adevăratei rugăciuni este izgonirea demonilor, care în chip obraznic şi neîncetat năvălesc asupra noastră. Orice slăbire duhovnicească a noastră le dă putinţa să năvălească asupră-ne. Orice moţăire duhovnicească le înlesneşte ispitirile. Orice aprindere de rugăciune sinceră îi pune însă pe fugă. Orice întoarcere smerită către Dumnezeu le surpă planurile întunecate.

Citește mai departe...

DOCUMENTE ALE BISERICII

Conferinţa pan-ortodoxă de la Moscova din 1948

în periodicele religioase româneşti

 
 
Cum au redat periodicele româneşti Conferinţa de la Moscova din 1948, care este amintită astăzi în
istorii bisericeşti contemporane şi istorii ecumeniste ca o mare înţelegere a Bisericilor Ortodoxe locale
şi care, în realitate, este un episod ruşinos care nu ar mai trebui menţionat nicicând ...
 

Foaia Diecezană 1923, nr. 48 [9 decembrie 1923 s.n.], p. 7[1]

Ştiri

O delegaţie a Bisericii Ortodoxe Ruse, cum se vesteşte din Basarabia, va vizita România. Mitropolitul rus din Iaroslav, Beniamin şi arhiepiscopul de Costroma, Serafim, întovărăşiţi de o suită compusă din trei personalităţi bisericeşti, vor expune situaţia creată Bisericii Ortodoxe Ruse. Această delegaţie va vizita oraşele Atena, Bucureşti şi Belgrad în acest scop. Se afirmă că delegaţia va propune transferarea patriarhatului ecumenic din Constantinopol la Moscova[2].

Citește mai departe...

Din scrierile mitropolitului Galaction Cordun

Etica creştină şi socialismul

 

Bucureşti
Imprimeria Căilor Ferate Române
1924

  

Câteva cuvinte despre Nietzsche

Înainte de a intra în subiectul ce ne-am propus să tratăm, găsim cu cale că nu ne va fi de prisos dacă vom spune câteva cuvinte şi despre aşa crezutul mare cugetător al secolului trecut, oprindu-ne în trecere şi la câteva puncte din doctrina învăţăturilor lui, tocmai pentru că au multă asemănare cu cele ale fracţiei extreme socialiste ce poartă numele de comunism, şi care pe noi ne interesează în chestiunea ce vrem să tratăm.

Citește mai departe...

Din scrierile mitropolitului Galaction Cordun

Aşezământul Sfintei Biserici Ortodoxe Universale

pentru venerarea şi invocarea sfinţilor în rugăciuni

 

Bucureşti
Imprimeria Căilor Ferate Române
1924

 

 

Omagiu Înalt Prea Sfinţiei sale

D. D. Dr. Miron Cristea, Mitropolitului Primat al ţării

 

În semn de admiraţiune şi adâncă recunoştinţă, pentru sprijinul şi încurajarea ce ne-a acordat atât în procurarea puţinelor clipe de odihnă sufletească, prin cuvântul şi scrisul nostru pentru lumea funcţionărească şi muncitorească ceferistă, cât şi în combaterea noilor curente religioase de care a început a nu fi scutită şi binecuvântata noastră patrie, – ortodoxă prin excelenţă –.

Ostenitorul

 

Citește mai departe...

Din scrierile mitropolitului Galaction Cordun

Simţământul religios înnăscut în firea omului

de arhimandrit Galaction Cordun

 

Bucureşti
Imprimeria Căilor Ferate Române
1923

 

Istoria, străbătând mii de ani în trecutul omenirii, răscolind viaţa tuturor popoarelor din acest trecut îndepărtat în toate schimbările, şi fazele ei, şi înfigându-se cu ajutorul tradiţiunilor acestor popoare până şi în negura vremilor preistorice, ne dovedeşte, că la toate popoarele totdeauna a existat credinţa în Dumnezeu, pe care ele fireşte îl concepeau după gradul lor de cultură, mai mult sau mai puţin aproape de adevăr; dar în sfârşit, din cele mai vechi timpuri, exista credinţa într-o fiinţă supranaturală, în mâna căreia stă soarta omului, indiferent dacă această credinţă se raporta la un singur Dumnezeu, sau la mai mulţi, care în ultima analiză, nu erau decât atributele divinizate ale uneia şi aceleiaşi persoane.

Citește mai departe...

Din scrierile mitropolitului Galaction Cordun

Cuvinte de viaţă pentru cei trudiţi [1923]

 

Cuvântare despre Sfânta Biblie
Creştinul trebuie să aibă şi să citească Sfânta Evanghelie
Învăţătură despre ce este Biserica Domnului
Învăţătură despre mergerea la Biserică
Învăţătură despre prima cerere a rugăciunii domneşti
Învăţătură despre cererea a cincea din rugăciunea domnească
Învăţătură de Anul Nou
Învăţătură pentru cei ce vin la mărturisire
Învăţătură de cum trebuie să ne petrecem zilele de duminici şi sărbători

Citește mai departe...

Cu noi este Dumnezeu !

 

Săptămâna trecută, Î.P.S Mitropolit Vlasie a dat următorul comunicat:

 

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptslăvitorilor creştini

În aceste vremuri de epidemie mondială, vă rog pe toţi să se respecte toate deciziile şi legile date de conducerea ţării.

 

Cu regret şi respect şi cu arhiereşti binecuvântări,

 

Arhiepiscop şi Mitropolit

† Vlasie

 

 

Arhipăstorul nostru P.S. Flavian ne transmite că a venit vremea să ne rugăm cu toţii, fiecare în parte, oriunde ne-am afla, cu cât mai mult sârg şi să avem credinţă şi nădejde la Dumnezeu. Să nu uităm nici o clipă că El este Atotputernic şi Iubitor de oameni, şi că din iubire de oameni S-a răstignit pentru noi. Să ne încredinţăm nemăsuratei milostiviri a lui Dumnezeu şi să cerem Maicii Domnului, Apărătoarea noastră şi Arhistratega oştilor cereşti, să ne acopere cu Omoforul ei şi să ne păzească de toţi vrăjmaşii.

 

La un nou început de an

- Către cititorii noştri -

 

Intrăm într-un nou an calendaristic şi firesc ar fi – ca orice început – ca acesta să vină cu speranţe, cu vise, cu noi dorinţe spre mai bine. Vremurile pe care le trăim însă, încep să ne tulbure visele şi să ne umbrească speranţa de mai bine. Aceasta nu înseamnă că trebuie să deznădăjduim, ci mai degrabă să luăm aminte mai bine în jurul nostru şi să ne agonisim cele de folos. Orice om cu scaun la cap, când vede că vremurile sunt neprielnice, îşi agoniseşte cele de folos duhovniceşte mai abitir ca în vremuri de pace.

Citește mai departe...

Ecleziologia Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România

 

După întâlnirea din martie 2014 şi după mai multe dezbateri între cele trei sinoade – Sinodul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, Sinodul Bisericii Ortodoxe Adevărate din Grecia şi Sinodul rus din diaspora – asupra diverselor teme ecleziologice, pe 6 august 2014, de praznicul Schimbării la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România a aprobat şi a semnat un nou document ecleziologic, intitulat Adevărata Biserică Ortodoxă în faţă ereziei ecumenismului. Teme dogmatice şi canonice, care poate fi citit aici.

 

Documentul abordează următoarele teme:

I. Principiile ecleziologice de bază
II. Ecumenismul: pan-erezie sincretistă
III. Serghianismul: denaturare a canonicităţii
IV. Aşa-numita Ortodoxie oficială
V. Adevărata Biserică Ortodoxă
VI. Reîntoarcere în Adevărata Biserică Ortodoxă
VII. Spre convocarea unui Mare Sinod al Adevăratei Biserici Ortodoxe