----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Câteva lămuriri privind activitatea noastră pe internet

şi scopul pe care-l are publicaţia noastră, Catacombele Ortodoxiei

 

Primim la redacţie o sumedenie de mailuri, atât din partea celor de stil vechi, cât şi a celor de stil nou. Pentru a ne face înţeleşi tuturor, credem că este cu cuviinţă faţă de cititorii noştri să facem următoarele precizări:

Precum a scris ani de-a rândul pe pagina noastră de intrare în site, publicaţia noastră s-a născut, în principal, din dorinţa de a vorbi credincioşilor români despre ecumenism şi roadele apostaziei de la Ortodoxie, tratând, de asemenea, subiecte de actualitate precum clonarea, eutanasia, renaşterea păgânismului în societatea contemporană etc.

Şi, într-adevăr, de-a lungul anilor, cei care ne cunosc site-ul ştiu că acestea au fost principalele noastre preocupări: să informăm despre pericolele de astăzi din lumea ortodoxă, dar şi despre relaţiile existente între ortodocşi şi catolici, protestanţi, monofiziţi etc, şi chiar despre ce se petrece în sânul Bisericii Catolice sau confesiunilor protestante, pentru a atrage atenţia asupra unor fenomene extrem de periculoase. De asemenea, ne-a preocupat scoaterea la lumină a unor pagini de istorie contemporană, pentru a înţelege mai bine curentele şi tendinţele actuale. Nu mai puţin interes am arătat faţă de păgânismul actual, încercând chiar să creionăm unele paralele între ce se întâmplă în societatea noastră şi obiceiurile păgâne din antichitate, care renasc astăzi cu putere.

Printre subiectele noastre s-au aflat, într-un mod firesc, teme precum clonarea, eutanasia, donarea de organe, homosexualitatea, organismele modificate genetic, cipurile şi mijloacele de supraveghere etc.

Am încercat să practicăm un jurnalism decent şi cumpătat în exprimare, socotind întotdeauna că un argument bun sau o imagine grăitoare valorează mult mai mult decât o ploaie de invective.

Nu ne-am erijat niciodată în judecătorii vreunei Biserici sau organizaţii existente astăzi, limitându-ne – pe cât ne-a stat în putinţă – la a prezenta fapte, din care omul să înţeleagă, fiecare cu propriul raţionament, discernământ şi bun simţ, ce este de înţeles. Poate că uneori am scris articole prea sintetice, pline de informaţie şi chiar puţin greoaie, din dorinţa de a oferi o multitudine de argumente care să vorbească de la sine despre fenomenul descris.

Ne-am dezis şi ne dezicem de la a utiliza informaţii neverificate sau nesigure şi a vehicula zvonuri, indiferent de direcţia sau sursa din care vin. Am socotit o datorie de onoare să oferim cititorilor noştri o informaţie cât mai precisă şi curată, fără să denaturăm forma sau conţinutul.

Ne-am dezis şi ne dezicem de la a ne amesteca în dihonii stil vechi – stil nou, deşi poziţia noastră faţă de Biserica oficială este cât se poate de clară: socotim că Patriarhia Română a căzut în schismă odată cu schimbarea calendarului în anul 1924, schimbare care a făcut parte dintr-o strategie ecumenistă de apropiere de lumea heterodoxă, iar această schismă s-a adâncit şi se adânceşte încontinuu prin participarea sa la mişcarea ecumenistă. Am denunţat neîncetat apostazia Bisericii Ortodoxe Române, dar am încercat să facem aceasta doar pe bază de dovezi şi argumente solide. Toate materialele care se află pe site-ul nostru au în spate dovezi, documente sau afirmaţii publice.

Ne-am dezis şi ne dezicem de la a ne amesteca în dihoniile existente între diversele facţiuni de stil vechi din lume. Există deja pe internet o sumedenie de discuţii şi dezbateri animate de nenumărate interese, unele total străine Bisericii. Nu dorim să ne alăturăm acestui cor; dimpotrivă. Scopul nostru nu este de a face tulburare, nici de a oferi judecăţi de valoare, ci doar de a oferi informaţii cât mai corecte şi utile creştinului.

Ne vom strădui şi de acum încolo să păstrăm această linie, de jurnalism decent, bazat pe dovezi limpezi, fără a face apel la un limbaj nepotrivit pentru un creştin. Adevărul nu are nevoie de tovarăşi nevrednici, precum bârfa, zvonul sau vrajba, căci biruieşte prin El Însuşi.

 

Monah Partenie Filipescu

Redactor şef ‘Catacombele Ortodoxiei’