,,Călăuziri către veşnicele locaşuri"

de Sfântul Dimitrie al Rostovului

 

Sfântul sfinţit Dimitrie al Rostovului şi Iaroslavului, făcătorul de minuni, a trăit în Rusia între anii 1629-1709. Importanţa scrierilor lui, subliniată de Sfântul Ierarh Ignatie Briancianinov (1815-1894) în lucrarea sa ,,Prinos monahismului contemporan", a determinat apariţia cărţii de faţă în limba română.

Învăţat fiind şi plin de râvnă faţă de cele dumnezeieşti, Sfântul Dimitrie începe să scrie la îndemnul arhimandritului Varlaam Iasinski al Lavrei Pecerska, mai târziu Mitropolit al Kiev-ului. Acesta îi încredinţează, în 1684, pe când era ieromonah, ascultarea de a aduna Vieţile Sfinţilor, de a le îndrepta şi a le scrie. În 1705, ca urmare a neîncetatei sale osteneli, se termină de tipărit, pentru prima dată în Rusia, Vieţile Sfinţilor alcătuite pe câte trei luni, începând cu luna septembrie.Literatura 07

În acest timp, Sfântul Dimitrie scrie şi două învăţături scurte, spre înţelepţirea şi întărirea preoţilor din vremea sa. Mai mult, din cauza tulburărilor iscate de îndreptarea cărţilor de cult şi a ritului - care a condus în timp la schismă şi erezii - el a scris o carte despre greşelile schismaticilor pe care a terminat-o în 1709, fiind tipărită pentru prima oară în 1745 la Kiev.

Înainte de a deveni mitropolitul Rostovului şi Iaroslavului (1702-1709), el a mai scris ,,Alfavita duhovnicească", ce cuprinde sfătuiri duhovniceşti, după literele alfabetului, ,,Duhovniceasca deprindere a omului cel dinlăuntru, care se învaţă în singurătate în cămara inimii şi se roagă în taină" sau ,,Omul lăuntric", un catehism cu alese învăţături despre închinarea la Sfânta Treime şi la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, patimile şi îngroparea lui Iisus Hristos, ,,preacuratele lui Hristos Taine", precum şi despre spovedanie şi o carte despre minunile şi învăţăturile insuflate de Dumnezeu care ies din icoana Maicii Domnului din Mânăstirea Ilinski a Cernigovului - ,,Lâna rourată".

De asemenea, el a alcătuit două letopiseţe, unul pentru poporul slavon şi cel de-al doilea pentru zidirea bisericilor şi pentru punerea arhiereilor în Rusia. După moartea sa, au rămas multe scrieri tipărite, precum şi manuscrise, în greacă, latină şi slavonă. Pe lângă cărţi, el s-a îndeletnicit şi cu scrierea de cântări duhovniceşti şi facerea de stihuri.

,,Călăuziri către veşnicele locaşuri" este o culegere de cuvinte din diferite scrieri ale Sfântului Dimitrie, ce oferă o imagine despre cugetările lui asupra lucrurilor dumnezeieşti. ,,Bucatele” acestui ospăţ duhovnicesc sunt pentru cei aflaţi pe calea spre mântuire, fiind puncte de sprijin şi ,,călăuze" către lăcaşurile Împărăţiei lui Dumnezeu: ,,Unde omul vede pe Dumnezeu cu ochii minţii, acolo El se sălăşluieşte” sau ,,acolo unde nu este Dumnezeu, acolo nu este altceva decât sălaşul dracilor”; ,,Ce este moartea ? Înstrăinarea desăvârşită de Dumnezeu. Ce este viaţa ? Unirea covârşitoare şi deplină cu Dumnezeu”. Simplitatea cuvintelor sfântului exprimă în chip desăvârşit bogăţia trăirii sale duhovniceşti.

Cartea se încheie cu ,,Tezaurul duhovnicesc al Sfântului Dimitrie al Rostovului” – testamentul său, în care scrie: ,,În suflet şi în faptă m-am sârguit să păzesc sărăcia şi neagoniseala călugărească, nepurtându-mi mie de grijă, ci încredinţându-mă voii lui Dumnezeu, care niciodată nu m-a părăsit. Aşadar, după moartea mea, să nu ostenească nimeni să întrebe sau să caute oarecare câştiguri de-ale mele. … Şi, dacă pe mine, un asemenea sărac, n-o să vrea nimeni să mă înmormânteze după obicei, mă rog de cei ce-şi aduc aminte de moartea lor, să pogoare trupul meu păcătos în ,,casa săracă” (cimitirul de obşte), şi acolo să-l arunce printre trupuri”.

 

Daria Pavel

 

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 7/octombrie 1999