,,La apusul libertăţii”

de ieromonah Hristodul Aghioritul

 

Având în vedere interesul deosebit acordat dintotdeauna drepturilor individuale şi libertăţii omului semnalăm apariţia a două cărţi - ,,La apusul libertăţii” de ieromonah Hristodul Aghioritul şi ,,Apocalipsa 13” de Mircea Vlad - ce tratează o problemă arzătoare a acestui sfârşit de veac şi mileniu: îngrădirea libertăţii umane.

Publicată la Editura Sofia cu sprijinul monahilor români vieţuitori în Sfântul Munte, cartea ieromonahului Hristodul Aghioritul, intitulată sugestiv ,,La apusul libertăţii”, reprezintă o apariţie aşteptată şi necesară în literatura creştină românească. Autorul dedică lucrarea sa ,,cinstiţilor şi vrednicilor ierarhi şi păstori ai Bisericii Greciei”, dorind, în acelaşi timp, să informeze credincioşii Bisericii Ortodoxe de pretutindeni asupra actualei ameninţări a libertăţii umane prin introducerea cartelelor magnetice, a Literatura 10-1biocipurilor şi a numărului 666 în codul personal de identificare.

De asemenea, prin această carte, el intenţionează să atragă atenţia conducătorilor greci cu privire la supravegherea electronică şi consecinţele acesteia. Astfel, făcând o scurtă istorie a organizaţiilor europene, a convenţiilor şi tratatelor Uniunii Europene, autorul demonstrează concis ce se ascunde în spatele ideilor occidentale de apropiere şi unitate: îngrădirea libertăţii omului, transfomat într-un simplu obiect căruia i se atribuie un număr de cod pentru identificare.

Interesat de acest aspect al societăţii moderne, părintele Hristodul Aghioritul este la curent cu dezbaterile din Parlamentul elen referitoare la adoptarea legislaţiei Uniunii Europene necesare în vederea realizării unităţii europene. În consecinţă, el stăruie asupra modului în care politicienii eleni au interpretat aplicarea prioritară a legilor Uniunii Europene în detrimentul legislaţiei naţionale şi internaţionale, precum şi motivele pentru care aceştia au fost nevoiţi să anuleze paragrafe din constituţia Greciei ce contraveneau dreptului european. În plus, autorul redă discuţiile ce au avut loc pe această temă în societatea elenă, ca şi protestele vehemente ale poporului grec.

Astfel, expunând prevederile acordului Schengen şi legea privind protejarea individului la prelucrarea datelor cu caracter personal, votate de Parlamentul elen, părintele Hristodul subliniază posibilitatea pe care aceste documente o conferă legal de a supraveghea întreaga societate prin intermediul cartelelor şi biocipurilor implantate. Mai mult, el descrie strategiile Uniunii Europene de restrângere treptată a libertăţii individuale şi explică crizele economice, sociale şi politice europene, create în mod artificial de conducerea Uniunii, în scopul de a ,,determina” popoarele Europei să accepte de bunăvoie protecţia sa.

În acest context, părintele Hristodul punctează felul în care guvernul elen a fost ,,obligat” să semneze practic în alb alinierea sa la forma finală a Europei unite, necunoscută până în prezent, despre care un înalt demnitar de stat se exprima astfel: ,,Acestor convenţii internaţionale putem şti care le este începutul, dar nimeni nu ştie care le este parcursul şi care este sfârşitul şi scopul lor”.

,,La apusul libertăţii” adună în paginile sale adânci reflecţii privind diversiunea creată pe tema numărului 666 şi implicaţiile sale duhovniceşti. Scrisă în singura ţară ortodoxă membră a Uniunii Europene, ea oferă o perspectivă diferită de viziunea secularizată şi protestantizată a lumii contemporane, încercând să arate ortodocşilor care trebuie să fie poziţia adoptată de ei şi lămurind controversele existente între clericii eleni pe marginea acestui subiect. În final, părintele Hristodul aduce aminte ortodocşilor că ,,nu vor fi cuprinşi de hăţişurile lumii acesteia şi nici nu se vor rătăci cei care vor avea grijă ca mintea şi inima lor să fie pline de râvnă şi să fie treze la cuvântul lui Dumnezeu”.

 

 

,,Apocalipsa 13 - Sfârşitul libertăţii umane”

de Mircea Vlad

 

Prin cartea sa ,,Apocalipsa 13 - Sfârşitul libertăţii umane”, numită astfel după numărul unui capitol din Cartea Apocalipsei a Sfântului Ioan Evanghelistul, Mircea Vlad vine să completeze imaginea oferită de părintele Hristodul Aghioritul asupra îngrădirii libertăţii umane. Chiar din introducere, el subliniază riscul de a privi superficial această Literatura 10-2problemă, cauzat de ,,lipsa completă în România (voită sau nu) a datelor exacte despre acest subiect, dar şi de o anumită indiferenţă, o ,,lâncezire” duhovnicească pricinuită îndeosebi de lipsa unei adevărate trăiri liturgice şi de rugăciune, precum şi de duhul lumesc, complet secularizat, care defineşte toate aspectele vieţii noastre cotidiene”.

Lucrarea sa este ,,un material de sinteză elaborat prin analiza multor articole şi cărţi scrise pe această temă”, ce actualizează şi îmbogăţeşte cu date tehnice expunerea ieromonahului Hristodul. În prima parte a cărţii, autorul prezintă succint tipurile de cartele existente, istoria introducerii acestora în câteva ţări din lume, situaţia existentă în Statele Unite ale Americii, precum şi etapele planului de introducere a supravegherii mondiale, prin intermediul codului personal de identificare. El oferă date concrete şi argumente, prezentând ultimele descoperiri ale tehnicii şi metodele utilizate pentru instaurarea noii ordini mondiale.

În cea de-a doua parte a cărţii sale, Mircea Vlad prezintă declaraţiile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei, a Sinaxei Duble Extraordinare a Sfântului Munte şi concepţiile câtorva profesori de teologie şi duhovnici greci cu privire la acest subiect.

În concluzie, se poate afirma că în România nu se spune aproape nimic despre conflictele şi disputele existente pe marginea legislaţiei Uniunii Europene, mai ales din cauza dorinţei guvernanţilor de a prezenta aderarea României la organizaţiile europene ca pe un motiv de bucurie. Astfel, alinierea la ,,standardele europene” este lipsită de eventuale proteste sau împotriviri din partea românilor. Considerăm că este de datoria Bisericii să rupă această tăcere şi să mărturisească Adevărul.

 

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 10-11/ianuarie-februarie 2000