Moaştele Sfântului Ierarh Ignatie Briancianinov

De sau despre Sfântul Ierarh Ignatie Briancianinov pe site-ul nostru

- Colecţia ,,Părinţi ruşi”, partea I şi partea a II-a
- ,,Marea apostazie. ,,Sarea ne pătrunde” – semnul apropierii sfârşitului. La un centenar de la dreptcredinciosul sfârşit al Episcopului Ignatie (Briancianinov)”, de Arhiepiscop Averchie de Jordanville, partea I şi partea a II-a
 

Scurtă cronică a Mânăstirii Tolga, din oraşul Yaroslavl, unde se află moaştele sfântului ierarh

1314 – Sfântul Trifon, episcopul Rostovului, poposeşte pe malul Volgăi, iar noaptea are o vedenie în care i se arată Maica Domnului cu Pruncul în braţe într-o icoană scăldată în lumină. Arhiereul se trezeşte, trece Volga în chip minunat şi găseşte icoana, hotărând să ridice o mânăstire de călugări în acel loc. Mânăstirea se va numi Tolga

1392 – Icoana Maicii Domnului cu Pruncul în braţe izvorăşte mir

1553 – Ţarul Ivan cel Groaznic se vindecă de o boală cumplită rugându-se înaintea icoanei făcătoare de minuni. După această minune, ţarul devine ctitorul mânăstirii şi ridică în curtea ei o pădurice de cedri maiestuoşi, care există şi astăzi. Toţi ţarii Rusiei vor veni în pelerinaj la sfânta icoană a Maicii Domnului din Mânăstirea Tolga

1609 – Uciderea monahilor din Mânăstirea Tolga de către polonezi

1612 – Salvarea pământului din Yaroslavl de molimă după procesiunea cu icoana Maicii Domnului din Tolga

1625 – Construirea Bisericii Înălţării Sfintei Cruci din Mânăstirea Tolga. Stareţul Gordian va ridica mai multe biserici în curtea mânăstirii. Tot acum se ridică zidurile de piatră cu turnuri şi majoritatea clădirilor

1652 – Construirea Bisericii Sfântului Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni

1654 – A doua salvare a pământului din Yaroslavl de molimă

1657 – Salvarea pământului din Yaroslavl de secetă

1681-83 – Construirea Catedralei Intrării Maicii Domnului în Biserică

1763 – Vizitarea lăcaşului de către împărăteasa Ecaterina

1862 – Sosirea în Mânăstirea Tolga a Sfântului Ierarh Ignatie Briancianinov (1807-1867)

1863 – Sosirea ţareviciului Nikolai Alexandrovici

1867 – Pe 30 aprilie, în Duminica Mironosiţelor, trece la Domnul Sfântul Ierarh Ignatie în Mânăstirea Nicolo-Babaievski

1893 – Construirea capelei în memoria monahilor ucişi în 1609, chiar pe locul gropii comune

1913 – Vizitarea mânăstirii de către ţarul Nikolai al II-lea împreună cu familia sa

1914 – Sărbătorirea a 600 de ani de la întemeierea mânăstirii

1928 – Închiderea mânăstirii de către comunişti

1936 – Comuniştii transformă sfântul lăcaş în închisoare pentru delincvenţii juvenili din Uniunea Sovietică. Ei dau jos uriaşele clopote ale mânăstirii, distrugându-le

1987 – Redeschiderea mânăstirii, ca prima mânăstire de maici din Uniunea Sovietică

1988 – Canonizarea Sfântului Ierarh Ignatie Briancianinov de către sinodul local al Bisericii Ortodoxe Ruse consacrat mileniului de la creştinarea Rusiei, care a avut loc între 6-9 iunie 1988, la Lavra Serghiev Posad. Moaştele sfântului, care se aflau în Mânăstirea Nicolo-Babaievski, sunt mutate în Mânăstirea Tolga

2000 – Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Tolga izvorăşte mir

2003 – Aducerea icoanei Maicii Domnului din Tolga de la Muzeul de Artă din Yaroslavl la Mânăstirea Tolga

2006 – Sfinţirea bisericii ridicate în cinstea Sfintei Mari Mucenice Varvara

2007 – Aniversarea a 20 de ani de la redeschiderea mânăstirii. Astăzi, aici vieţuiesc 126 de maici, care s-au străduit din răsputeri să recupereze patrimoniul mânăstirii, să resfinţească bisericile ei şi să reamenajeze întregul lăcaş. Pe când în anii ’1980, mânăstirea se afla în ruine, acum, după 20 de ani, ea este complet restaurată. Astăzi, 5 dintre bisericile ei sunt deschise, iar în Catedrala Intrării Maicii Domnului în Biserică au fost restauraţi mai mult de 4.000 de metri pătraţi de pictură murală unică.

 

PC. Pagini duhovnicesti 17-1

Sfântul Ierarh Ignatie Briancianinov

 

PC. Pagini duhovnicesti 17-2

Mânăstirea Tolga
Catedrala Intrării Maicii Domnului în Biserică, în partea dreaptă cu turle verzi,
şi Biserica Mântuitorului, în partea stângă cu o turlă mare aurită. Vedere din faţă

 

PC. Pagini duhovnicesti 17-3

 
Mânăstirea Tolga
Catedrala Intrării Maicii Domnului în Biserică, în prim plan. Vedere din dreapta

 

PC. Pagini duhovnicesti 17-4

 
Mânăstirea Tolga
Biserica Mântuitorului, în prim plan. Vedere din stânga

 

PC. Pagini duhovnicesti 17-5

 
Mânăstirea Tolga
Biserica Mântuitorului, iar în faţa ei capela monahilor ucişi în 1609 de polonezi

 

PC. Pagini duhovnicesti 17-6

 

Păduricea de cedri ridicată de ţarul Ivan cel Groaznic

 

PC. Pagini duhovnicesti 17-7

 
La moaştele Sfântului Ierarh Ignatie Briancianinov
aflate în Biserica Înălţării Sfintei Cruci din Mânăstirea Tolga

PC. Pagini duhovnicesti 17-8