Icoane şi sfinte moaşte rar întâlnite (V)

 

Dreptul Ghedeon, cel ce a văzut Naşterea lui Hristos prin roua lânii

Şi a zis Ghedeon către Dumnezeu: de vei mântui prin mâna mea pre Israil, precum ai zis, iată eu pun un val de lână pre arie, şi de va fi roua numai pre lână, iar preste tot pământul uscăciune, voiu cunoaşte, că prin mâna mea vei mântui pre Israil, precum ai grăit. Şi a făcut aşa, şi a mânecat Ghedeon de dimineaţă, şi a stors lâna, şi a curs roua din lână un blid plin de apă. Şi a zis Ghedeon către Dumnezeu: să nu se aprinză mânia ta asupra mea de voiu grăi încă o dată, şi încă o dată voiu ispiti cu lâna, şi să fie uscăciune numai pre lână singură; iar preste tot pământul să fie rouă. Şi au făcut Dumnezeu aşa în noaptea aceea, şi a fost uscăciune numai pre lână singură; iar preste tot pământul a fost rouă (Judecătorii 6, 36-40)

Semnul dat de Dumnezeu lui Ghedeon este un episod minunat din istoria lui Israil. Ghedeon, numit şi Ierubaal, a fost cel de-al cincilea judecător al lui Israil, fiul lui Ioas, din seminţia lui Manasi, ce locuia în Ofra, spre răsărit de Iordan.

Dumnezeu l-a ales pentru a izbăvi pe Israil de madiamiteni şi i-a trimis un înger pentru a-l vesti de aceasta. Pentru a se încredinţa că el este cel ales să scape pe Israil de duşmani, Ghedeon a cerut un semn de la Dumnezeu: să arate rouă numai pe lână şi pământul să fie uscat şi apoi ca rouă să fie numai pe pământ şi pe lână nu.

Acest semn pe care Dumnezeu i l-a dat este una din proorociile Întrupării Mântuitorului. În tradiţia imnografică, lâna înrourată o preînchipuie pe Maica Domnului în pântecele căreia S-a întrupat Hristos. De pildă, troparul Născătoarei de Dumnezeu pe glasul al 6-lea, de vineri de la vecernie şi sâmbătă la utrenie, spune: ,,Mai înainte a spus Ghedeon zămislirea şi David a tâlcuit naşterea ta, Născătoare de Dumnezeu; că S-a pogorât ca ploaia pe lână Cuvântul în pântecele tău şi ai odrăslit fără de sămânţă, pământule sfinte, lumii mântuire, pe Hristos Dumnezeul nostru, ceea ce eşti plină de har”.

Proorocia lui Ghedeon este reluată, într-adevăr, de Sfântul Prooroc David, care scria insuflat de Sfântul Duh: Pogorî-se-va ca ploaia pre lână, şi ca o picătură ce pică pre pământ (Psalmi 71, 6).

Sfântul Ioan Damaschin tâlcuieşte astfel: ,,Ploaia de pe lână (…) preînchipuie pe Fecioara şi Născătoarea de Dumnezeu”. Venirea Mântuitorului în lume este discretă, ca o ploaie pe lână care nu face zgomot, iar Fecioara primeşte în sine Cuvântul ca pe o rouă venită din cer. Pământul rămâne uscat, căci nu a început lucrarea publică a Domnului.

În al doilea caz, când pământul primeşte roua, iar lâna rămâne uscată, se arată propovăduirea credinţei la neamuri, în tot pământul, în vreme ce iudeii Îl resping pe Hristos: ,,Lâna care a rămas uscată de rouă închipuia Ierusalimul, iar vasul cel plin de apă închipuia Botezul: aceea a rămas uscată ca şi cetatea închipuită, acesta s-a umplut ca şi scăldătoarea simbolizată”, scrie Sfântul Efrem Sirul.

Sfântul şi Dreptul Ghedeon este prăznuit în Biserica Ortodoxă pe 26 septembrie, odată cu Adormirea Sfântului Ioan Evanghelistul. La sinaxarul zilei scrie: ,,Dreptul Ghedeon, care mai înainte a văzut Naşterea lui Hristos, prin roua lânii”. El mai este prăznuit laolaltă cu strămoşii după trup ai Domnului, în Duminica Sfinţilor Strămoşi, dinainte de Naşterea Domnului.

În icoanele care arată proorocii ale întrupării Cuvântului, Maica Domnului este zugrăvită pe imaginea care o preînchipuie. Aici, de pildă, se vede chipul ei pe lână:

PC. Pagini duhovnicesti 26 01

PC. Pagini duhovnicesti 26 02

PC. Pagini duhovnicesti 26 03