ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ
şi
STATISTICA BISERICEASCĂ
 
de
Eusebiu Popovici
 
Profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi
 
Curs oral în limba germană, ţinut pentru ultima oară în
anul academic 1909, revăzut şi mai adăugit ulterior
 
Traducere
de
Atanasie Mironescu
fost mitropolit primat
 
 
CARTEA A II-A
 
Volumul IV
De când a căzut Constantinopolul sub turci până în prezent
(1453-1910)
 
PARTEA A III-A
Biserica Ortodoxă de Răsărit
 
 Pagini de istorie EP
 
Capitolul I
Cele 4 Patriarhii vechi de Răsărit şi Mitropolia de Cipru
 
Capitolul II
Biserica Rusiei
 
Capitolul III
Biserica Românească
 
Capitolul IV
Biserica Sârbească până ce s-a divizat. Părţi din ea rămase sub turci
 
Capitolul V
Biserica Ortodoxă Răsăriteană din Austro-Ungaria
 
Capitolul VI
Biserica sârbilor din Bosnia şi Herţegovina (Hercegovina), din Serbia şi din Ţrnagora (Crnagora) sau Montenegro
 
Capitolul VII
         
Capitolul VIII
Două Biserici autocefale, dar nerecunoscute ca atari de Biserica întreagă
 
 
PARTEA A IV-A
Bisericile heterodoxe de la Răsărit şi cele ce s-au format
din sânul lor şi s-au unit cu Roma, de la 1453-1910
 
 
Reflecţii la sfârşitul Istoriei Bisericeşti Universale
 
 
PARTEA A II-A
Biserica de Apus de la Revoluţia franceză până în prezent (1789-1910)
 
Capitolul I
Anticreştinismul de la Revoluţia franceză
 
Capitolul II
Romano-catolicismul de la 1789 până în timpul prezent (1910)
            b. Întinderea în care s-a răspândit până acum Biserica Romano-Catolică şi numărul credincioşilor ei
 
Capitolul III
Protestantismul de la 1789 până în prezent (1910)
            b. Protestantismul din Germania şi uniunile lui ocazionale cu cel din alte ţări
 
 
PERIODUL V
De la căderea Constantinopolului până în prezent (1453-1910)
 
Introducere
 
 
PARTEA I
Biserica de Apus de la începutul Periodului V până la Revoluţia Franceză (1453-1789)
 
Capitolul I
Biserica de Apus în primii 64 ani ai periodului (1453-1517)
 
Capitolul II
Protestantismul de la 1517-1789
A. Reformaţia lui Luther sau luteranismul. Începutul şi răspândirea reformaţiei în Germania
1. Antecedentele lui Luther