Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/r32901bitd/public_html/catacombeleortodoxiei.ro/templates/catacombe/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/r32901bitd/public_html/catacombeleortodoxiei.ro/templates/catacombe/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/r32901bitd/public_html/catacombeleortodoxiei.ro/templates/catacombe/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/r32901bitd/public_html/catacombeleortodoxiei.ro/templates/catacombe/html/modules.php on line 36
Despre site
 
Bine aţi venit pe acest site, unde puteţi găsi revista Catacombele Ortodoxiei a Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, tipărită de Mânăstirea Adormirea Maicii Domnului din Bucureşti cu binecuvântarea P.S. Flavian Ilfoveanul.
 
Primul număr al revistei a apărut în aprilie 1999. Ea s-a născut, în principal, din dorinţa de a vorbi credincioşilor români despre ecumenism şi roadele apostaziei de la Ortodoxie, tratând, de asemenea, subiecte de actualitate precum clonarea, eutanasia, renaşterea păgânismului în societatea contemporană etc.
 

 

--------------------

 

Teme principale in site
 

Chestiunea calendarului

Teme - Chestiunea calendarului

 

Eutanasie. Donare de organe

Stiri 78 2

 

Creştinism şi islamism

Cugetari 71 2

 

Homosexualitatea în lume

Dogma 45-1

 

--------------------


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home2/r32901bitd/public_html/catacombeleortodoxiei.ro/templates/catacombe/functions.php on line 194

Tâlcuiri la Noul Testament

Comentarii la Evanghelia după Luca

de Sfântul Ambrozie al Milanului (LXXXIV)

 

Episodul anterior

 

34. ,,Al cui chip şi scriptură pre el are ?” (Luca 20, 24). În acest fragment, Domnul ne învaţă să fim circumspecţi când răspundem ereticilor sau evreilor. În alt loc, El a spus: ,,Fiţi înţelepţi ca şerpii” (Matei 10, 16). Foarte mulţi tâlcuiesc acest fragment ca înţeles că deoarece Crucea lui Hristos a fost preînchipuită de un şarpe spânzurat (potrivit Numerii 21, 8), dat fiind că El va nimici veninul şarpelui răutăţii duhovniceşti (potrivit Efeseni 6, 12), pare necesar a fi înţelept precum Hristos, simplu precum Duhul (potrivit Matei 10, 16; Luca 3, 22). Gândeşte-te la un şarpe, care îşi păzeşte întotdeauna capul (potrivit Înţelepciunea lui Isus fiul lui Sirah 25, 17) şi preîntâmpină o rană fatală (potrivit Facerea 3, 14-15).

Întrebat de către evrei dacă El a primit putere din Cer, El a răspuns: ,,Botezul lui Ioan din cer a fost, sau de la oameni ?” (Luca 20, 4). Astfel că pe câtă vreme ei nu îndrăzneau să tăgăduiască că a fost din cer, cei care negau că Ziditorul lor era din cer s-au dovedit singuri că sunt vinovaţi de răutate (potrivit Luca 20, 5-7).

Întrebat cu privire la dinar, El întreabă despre chip (potrivit Luca 20, 22, 24), fiindcă este un chip al lui Dumnezeu, alt chip al lumii. Prin urmare, apostolul de asemenea ne îndeamnă: ,,Precum am purtat chipul celui pământesc, să purtăm şi chipul celui ceresc” (I Corinteni 15, 49).

35. Hristos nu are chipul chesarului (potrivit Luca 20, 24), fiindcă El este ,,chipul lui Dumnezeu” (II Corinteni 4, 4; Coloseni 1, 15). Petru nu are chipul chesarului, deoarece el a spus: ,,Noi am lăsat toate şi am urmat ţie” (Matei 19, 27). Chipul chesarului nu este găsit în Iacov şi Ioan, fiindcă ei sunt fiii tunetului (potrivit Marcu 3, 17); dar este găsit în mare, unde sunt acei balauri cu capetele strivite sub apă, şi marele balaur însuşi, capul său sfărâmat, este dat ca mâncare etiopienilor (potrivit Psalmi 73, 14-15).

Deci, dacă El nu avea chipul chesarului, de ce a plătit dajdia ? El nu a dat din ale Sale, ci a dat înapoi lumii ceea ce era al lumii. Şi dacă tu vrei să nu fii obligat faţă de chesar, nu deţine ceea ce aparţine lumii. Dar tu ai avere; tu eşti îndatorat faţă de chesar. Dacă tu vrei să nu datorezi nimic unui împărat pământesc, leapădă tot ceea ce ai şi urmează lui Hristos (potrivit Marcu 10, 21; Luca 5, 11, 28).

36. Şi El a hotărât în mod potrivit întâi ceea ce trebuie dat chesarului (potrivit Luca 20, 25), pentru că nimeni nu poate aparţine Domnului decât dacă el a renunţat mai întâi la lume. Dar noi cu toţii renunţăm în cuvinte, noi nu renunţăm în trăire; fiindcă atunci când primim tainele, noi renunţăm la lume. Cât de grele (sunt) lanţurile, să făgăduieşti lui Dumnezeu şi să nu plăteşti ! ,,Mai bine este – se spune – a nu făgădui, decât a făgădui şi a nu da” (Eclisiastul 5, 4). Contractul credinţei este mai mare decât cel al banilor. Plăteşte făgăduinţa câtă vreme tu eşti în trup, înainte ca perceptorul să vină şi ,,te va arunca în temniţă. Zic ţie, nu vei ieşi de acolo, până nu vei plăti şi filiarul cel mai de apoi” (Luca 12, 58-59; Matei 5, 25-26).

37. ,,De va muri fratele cuiva” (Luca 20, 28). Saducheii, adică cel mai respingător partid al evreilor, Îl ispitesc aici pe Domnul (potrivit Luca 20, 27). Nebunia lor este mustrată făţiş, dar cuvintele sunt îndreptate în mod mistic către a arăta ce exemplu de virtute au dat dintr-ale lor, când, potrivit literei, chiar o văduvă nedornică este silită să se mărite, astfel ca un frate să poată ridica sămânţa unui om mort (potrivit A Doua Lege 25, 5). Astfel, ,,slova omoară” (II Corinteni 3, 6), ca o codoaşă a patimilor, dar duhul este învăţăturii curăţiei.

38. Aşadar, haideţi să vedem dacă femeia care a avut 7 bărbaţi este sinagoga, precum este spus femeii din Samaria: ,,Că cinci bărbaţi ai avut” (Ioan 4, 18), deoarece samarinenii urmează doar cele 5 cărţi ale lui Moisi, dar sinagoga, 7 în principiu, şi din cauza necredinţei ei, nu a primit sămânţa unui urmaş ereditar. De aceea, ea nu poate lua parte cu bărbaţii ei la Înviere (potrivit Apocalipsis 20, 6), fiindcă ea răstoarnă preceptul duhovnicesc după simţul trupului; fiindcă cel care a ridicat sămânţa fratelui său mort nu este întrucâtva declarat frate în trup, ci fratele care din poporul mort al evreilor a luat de soţie pe Înţelepciunea închinării dumnezeieşti şi din ea a ridicat sămânţa în apostoli, care, deşi părăsiţi în pântecele sinagogii ca o rămăşiţă denaturată a evreilor morţi, s-au învrednicit să fie păstraţi după alegerea darului (potrivit Romani 11, 28) prin amestecul unei seminţe noi.

39. Deci sinagoga primeşte adeseori veşmântul, deoarece este semnul căsătoriei, ca o strămoaşă a credincioşilor, şi este adeseori zugrăvită ca o soţie divorţată (potrivit Isaia 50, 1; Ieremia 3, 1), deoarece ea este mama necredincioşilor. Pentru ea Legea trupească omoară, ca cea duhovnicească să se poată înălţa din nou. Astfel, poporul sfânt al lui Dumnezeu, dacă ei au iubit cele 7 cărţi ale Legii cu dragostea căsătoriei (potrivit Luca 20, 29-33) şi, ca să spunem aşa, s-au supus poruncilor Soţului lor, vor avea tovărăşie cerească într-o înviere nu desfigurată de ruşinea pângăririi trupeşti, ci împodobită cu darurile harului dumnezeiesc.

 

Traducere: Catacombele Ortodoxiei

 

Episodul urmator


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/r32901bitd/public_html/catacombeleortodoxiei.ro/templates/catacombe/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/r32901bitd/public_html/catacombeleortodoxiei.ro/templates/catacombe/html/modules.php on line 36