CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
 
Seriale care au rulat în cadrul acestei rubrici
de la nr. 1 (aprilie 1999) pâna la nr. 122 (noiembrie-decembrie 2019)
 
 
TALCUIRI LA VECHIUL TESTAMENT
Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil
 
 
 
CARTEA I
Despre timpurile şi modurile proorociei
 
(Iezechiil 1, 1-5)
 
(Iezechiil 1, 6-9)
 
(Iezechiil 1, 10-12)
 
(Iezechiil 1, 12-14)
 
(Iezechiil 1, 15-18)
 
(Iezechiil 1, 18-23)
 
(Iezechiil 1, 24 - 2, 1)
 
(Iezechiil 2, 1-9)
 
(Iezechiil 3, 1-14)
 
(Iezechiil 3, 15-21)
 
(Iezechiil 3, 22 - 4, 3)
 
 
CARTEA A II-A
 
 
(Iezechiil 40, 1-4)
 
(Iezechiil 40, 4-5)
 
(Iezechiil 40, 6-8)
 
(Iezechiil 40, 9-12)
 
(Iezechiil 40, 13-16)
 
(Iezechiil 40, 18-19)
 
(Iezechiil 40, 20-26)