Un apostol al dreptei credinţe

Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul

 

Alături de Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, azi în ceata sfinţilor români s-a mai învrednicit să stea un mărturisitor al dreptei credinţe. Bucuria ne este împodobită de darul lui Dumnezeu care s-a pogorât asupra Bisericii noastre prin proslăvirea unuia dintre ierarhii săi.Sfintii 03-3

În acest veac apocaliptic, când niciodată nu au sporit într-atât, ca număr şi ca răutate, duşmanii lui Dumnezeu, s-au ridicat aceşti doi sfinţi români învrednicindu-se a se număra printre cei mai slăviţi sfinţi ai lui Hristos. Să ne lăudăm cu sfinţii noştri, să povestim despre credinţa şi faptele lor, dar să nu uităm ce haină de pătimire au îmbrăcat ei. Vorbim cu dragoste, cu căldură despre Sfântul Glicherie, dar suferinţa lui de păstor numai Dumnezeu o ştie. Căci ce a însemnat în ochii lui salvarea micii sale turme de lupii turbaţi ai apocalipsei ? Câtă osteneală în post şi rugăciune pentru a-i apăra Dumnezeu copiii duhovniceşti ! Ca un tată a suferit pentru a-şi păzi fiii !

Dintotdeauna, Biserica a fost stropită cu sângele cel mucenicesc, cu lacrima sfinţilor ce s-au uscat în post şi rugăciune în crăpăturile pământului pentru a-L mărturisi pe Dumnezeu înaintea păgânătăţii şi a idolatrilor, în faţa diavolilor. Sângele lor nu s-a uscat nicicând pe pereţii Bisericii, adăugându-se clipă de clipă noi stropi de jertfă.

Şi astăzi sunt oameni care nu-şi precupeţesc viaţa pentru a apăra moştenirea duhovnicească a Sfinţilor Părinţi, iar unul dintre aceştia este Sfântul Glicherie. Lui îi datorăm o foarte mare parte din strădaniile, pe care le-a înfăptuit cu toată fiinţa sa, pentru a păstra tradiţia Bisericii lui Hristos. El a dus o luptă groaznică, pe viaţă şi pe moarte, pentru a apăra ceea ce a mai rămas din Ortodoxie, a frământat aluatul de început al creştinătăţii ce este atât de numeroasă azi în ţara noastră.

Toţi cei ce au venit spre a-i aduce laudă şi slavă, mutându-l la cele cereşti, nu sunt altceva decât mlădiţele răsădite din trunchiul lui viu, în ciuda tuturor prigoanelor. Prea Sfinţiţii Hrisostom din Australia, Hrisostom şi Avxentie din America, Simeon din Austria, Prea Sfinţitul Mitropolit Chiprian al Greciei şi Prea Sfinţiţii Ambrozie şi Anghel, Mihail din Italia, preoţi, monahi, creştini din multe părţi ale lumii au venit să se bucure şi ei de bucuria noastră, fiindu-ne alături în această clipă de neuitat.

Dragostea cu care a păstorit Sfântul Glicherie în timpul vieţii sale mica sa turmă, s-a revărsat acum în întreaga Biserică spre lauda sfântului lui Dumnezeu. Mulţime de oameni s-a strâns în jurul păstorilor Bisericii, urmaşii sfântului, vrând să se împărtăşească de plinătatea harului dumnezeiesc. Iubirea desăvârşită şi râvna lui neobosită au umplut Trupul mistic al lui Hristos, căci preţ de o clipă am simţit oglindindu-se imaginea sfântului în fiecare dintre noi …

 

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 3/iunie 1999